Witamy BestMassage!

Warunki odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy

Klient ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 30 dni bez podania przyczyny.

Korzystajac z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować nas pocztą lub e-mailem na adres:

BestMassage International

Im Steingerüst 25

D-76437 Rastatt

Tel. (22) 219 83 70

E-mail: tao@bestmassage.pl

 

Można skorzystać również z załączonego poniżej wzoru formularza odstąpienia od umowy, ale nie jest to obowiązkowe.

Aby dotrzymać terminu rezygnacji, wystarczy wysłać oświadczenie o skorzystaniu z prawa odstąpienia od umowy przed upływem danego okresu 30 dni.

 

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy, zwracamy wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty

przesyłki (za wyjątkiem kosztów wynikających z wyboru innego sposobu dostawy, droższego niż standardowy i przy częściowym odstąpieniu od umowy) natychmiast, a najpóźniej w ciagu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o rezygnacji z umowy.

 

Przy zwrocie należności używamy tego samego sposobu płatności, który został użyty w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej.

 

Możemy odmówić zwrotu należności do czasu otrzymania towarów, lub do czasu otrzymania dowoduwysyłki towarów.

 

Klient powinien zwrócić towar niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym powiadomił nas o anulowaniu umowy, na adres:

 

BestMassage International

Im Steingerüst 25

D-76437 Rastatt

Niemcy

 

Termin jest zachowany, jeśli towar został wysyłany przed upływem terminu 14 dni.

Klient ponosi bezpośrednie koszty przesyłki zwracanych towarów.

 

Koniec warunków odstąpienia od umowy

 

Wzór formularza odstąpienia od umowy

Jeśli chcesz anulować zamówienie, prosimy o wypełnienie i wysłanie tego formularza na adres:

BestMassage International

Im Steingerüst 25

D-76437 Rastatt

Niemcy

Tel. 07222/166651

Faks: 07222/166648

E-mail: tao@bestmassage.de

 

Tel. (22) 219 83 70

E-mail: tao@bestmassage.pl

 

Ja/My (*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy zakupu

następujących produktów/usług(*):

___________________________________________________________________

Numer zamówienia: ___________________

Data zamówienia ____ / ____ / ____ / odbioru ____ / ____ / ____ (*)

Imię i nazwisko konsumenta/-ów (*) ______________________________________________

Adres konsumenta/-ów (*): ____________________________________________

Data ____ / ____ / ____

Podpis konsumenta/-ów (*) (tylko jeżeli formularz jest przesłany w wersji papierowej):

__________________________________________________________________________

(*)Niepotrzebne skreślić.