Witamy BestMassage!

Regulamin (Ogólne warunki sprzedaży)

1. Zakres

Niniejsze ogólne warunki sprzedaży dotyczą wszystkich transakcji między

 

BestMassage International e.K.

Im Steingerüst 25

D-76437 Rastatt

Niemcy

 

Tel. 07222/166651

Faks: 07222/166648

E-mail: tao@bestmassage.de

 

Tel. (22) 219 83 70

E-mail: tao@bestmassage.pl

 

i konsumentami, którzy kupują towary w naszym sklepie internetowym. Składając zamówienie, kupujący akceptuje te warunki, jako wiążące dla obu stron. Wszelkie odstępstwa muszą być dokonane w formie pisemnej.

2. Zawarcie umowy sprzedaży

Oferty w naszym sklepie internetowym www.bestmassage.pl są niewiążącym zaproszeniem do złożenia zamówienia przez kupujacego. Wiążącą ofertę zawarcia umowy sprzedaży dokonuje się poprzez kliknięcie przycisku "Kupuję"  lub poprzez wiążące zamówienie przez telefon. Umowa wchodzi w istnienie kiedy kupujący otrzyma w odpowiednim czasie pisemne potwierdzenie zamówienia poprzez e-mail.

 

3. Oferty, ceny

Wszystkie informacje w sklepie internetowym, w ogłoszeniach, newsleterze itp, w tym również te odnoszące się do cen, nie są wiążące. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen w związku z podwyższeniem cen przez naszych dostawców lub w związku ze zmianami w projektach technicznych. Wszystkie ceny są cenami końcowymi włącznie z podatkiem VAT. Ceny produktów nie zawierają kosztów przesyłki. Jeśli przesyłka została uzgodniona, dochodzą dodatkowe koszty, zgodnie z naszymi warunkami dostawy.

Zdjęcia i opisy towarów zawarte w reklamach, cennikach itp nie są wiążące. Dotyczy to również materiałów, kolorów i połysku. Niektóre zmiany są możliwe. Waga i wymiary mogą się nieznacznie różnić.

 

4. Warunki płatności / Zastrzeżenie własności

Akceptowane są wyłącznie następujące metody płatności:

Przelew bankowy

Kwota zamówienia musi być wpłacona w całości na konto, którego dane znajdują się w wiadomości email z potwierdzeniem zamówienia.

PayPal

Jeśli kupujący ma konto paypal, płatności może dokonać łatwo i wygodnie przez wybranie opcji płatności ,, Pay Pal’’, gdzie bezpośrednio dokona zapłaty za swoje zamówienie.

Płatność kartą kredytową

Kwota zamówienia szybko i w pełnej wysokości obciąża kartę kredytową nabywcy.

Akceptujemy: VISA, MasterCard.

 

Klient jest zobowiązany do zapłaty całej należności w terminie do 14 dni od daty otrzymania

potwierdzenia zamówienia przez e-mail. Po upływie tego terminu, kupujący jest automatycznie w zwłoce. Towary pozostają naszą własnością do czasu pełnej zapłaty.

 

5. Warunki dostawy

Większość dostaw powierzamy firmie UPS. Za ich pośrednictwem przesyłka dociera do odbiorcy w przeciągu 3-6 dni roboczych, natomiast przy zakupie stacjonarnych lub elektrycznych stołów do masażu 7-10 dni robocznych.

Przy zakupie przenośnych stołów lub krzeseł do masażu, jednorazowy koszt przesyłki wynosi  55 PLN.

Przy zakupie stacjonarnych lub elektrycznych stołów do masażu, koszty przesyłki (za każdy

indiwidualny stół) wynoszą 285 PLN.

Przy zakupie krzeseł do masażu lub taboretów lub Hot Stones Set, koszty przesyłki (za każdą paczkę) wynoszą 40 PLN.

Za każde inne produkty, jednorazowa cena wysyłki wynosi 30 PLN.

Wysyłka następuje, po stwierdzeniu zapłaty, w ciągu 2-3 dni roboczych. Terminy dostaw ustalane są w przybliżeniu. Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania dostaw częściowych, jeśli nie wszystkie zamówione pozycje są w magazynie. Kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany o wszelkich opóźnieniach. W celu dotrzymania terminu dostawy wystarczy terminowe wysłanie towaru. Po upływie terminu nabywca może pisemnie odstąpić od umowy. Jakiekolwiek dalsze roszczenia odszkodowawcze są wykluczone. Jeśli zamówienie z powodu nieprzewidzianej niedostępności towarów u naszych dostawców nie może być dokonane, zastrzegamy sobie prawo z naszej strony do wycofania się z umowy i zwrotu całkowitej kwoty.

 

6. Gwarancja

Okresy gwarancji są następujące:

• 10 lat na nogi i ramy naszych stołów do masażu

• 2 lata na wady tapicerki naszych stołów do masażu

• 6 miesięcy na zawarte w zestawie bezpłatne akcesoria

jak jest podane w naszych publikacjach. Przy pozostałych towarach stosuje się ustawowe okresy gwarancji. Wszelkie uszkodzenia spowodowane przez niewłaściwe użytkowanie towarów, przez nieprawidłową instalację, przez stosowanie nieodpowiednich akcesoriów lub jakichkolwiek przeróbek dokonanych przez klienta nie będą objęte gwarancją.

W przypadku wystąpienia wady, kupujący w okresie gwarancyjnym może początkowo wymagać bezpłatną naprawę. Jeżeli naprawa nie jest możliwa, możemy zaproponować obniżenie ceny zakupu lub wymianę towaru. Przy wymianie towaru klient musi nam udzielić 4 tygodnie czasu do dyspozycji.

Dalsze roszczenia kupującego są wykluczone. Nie odpowiadamy za szkody, które nie są związane z przedmiotem wysyłki, zwłaszcza z tytułu utraty zysków lub innych szkód finansowych klienta oraz roszczeń odszkodowawczych.

 

7. Warunki zwrotu

Wszystkie nasze produkty posiadają 30-dniową gwarancję zwrotu pieniędzy i klient może zwrócić produkt bez podania przyczyny. Proszę upewnić się, że przesyłka jest kompletna i nie ma oznak zużycia. Opłatę pocztową ponosi kupujący. Zwroty bez opłat pocztowych nie bedą akceptowane.

Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia artykułów, które zostały uszkodzone lub były używane. Jeżeli klient nie ma możliwości wysłania towarów z powrotem do nas, oferujemy odbiór towaru poprzez firmę transportową. W tym przypadku towar zostanie odebrany za odpowiednią opłatą poprzez kuriera od klienta i dostarczony do nas. Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub emailowy, aby poznać koszt tej usługi, ponieważ może się różnić w zależności od kraju oraz od ilości, wymiarów i wagi produktów. Klient musi zobowiązać się do obecności w uzgodnionym miejscu i czasie. Wszelkie dodatkowe koszty poniesione z nieobecnością klienta w uzgodnionym miejscu i czasie obciążają klienta.

 

Uwaga: Ze względów higienicznych, olejki do masażu, balsamy i kremy są bezzwrotne. Dodatkowo, płyty CD, płyty DVD oraz nasze plakaty mandali są bezzwrotne.

 

Specjalne dostawy towarowe

(Stacjonarne stoły do masażu, elektryczne stoły do masażu)

Proszę spakować artykuł (w miarę możliwości w ich oryginalne opakowanie) i upewnić się, że wysyłka jest kompletna i nie ma oznak zużycia. Bardzo ważne jest, żeby przesyłka była dobrze spakowana. Niespakowane lub źle zapakowane przesyłki nie będą przyjmowane. Proszę umieścić produkty na parterze i obok drzwi wejściowych, dla łatwego odbioru przez przewoźnika. Dodatkowe koszty wynikające z niewłaściwego umieszczenia produktu, braku opakowania lub niedostatecznego opakowania obciążają klienta.

 

8. Warunki odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy

Klient ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 30 dni bez podania przyczyny.

Korzystajac z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować nas pocztą lub e-mailem na adres:

BestMassage International

Im Steingerüst 25

D-76437 Rastatt

Tel. (22) 219 83 70

E-mail: tao@bestmassage.pl

 

Można skorzystać również z załączonego poniżej wzoru formularza odstąpienia od umowy, ale nie jest to obowiązkowe.

Aby dotrzymać terminu rezygnacji, wystarczy wysłać oświadczenie o skorzystaniu z prawa odstąpienia od umowy przed upływem danego okresu 30 dni.

 

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy, zwracamy wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty

przesyłki (za wyjątkiem kosztów wynikających z wyboru innego sposobu dostawy, droższego niż standardowy i przy częściowym odstąpieniu od umowy) natychmiast, a najpóźniej w ciagu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o rezygnacji z umowy.

 

Przy zwrocie należności używamy tego samego sposobu płatności, który został użyty w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej.

 

Możemy odmówić zwrotu należności do czasu otrzymania towarów, lub do czasu otrzymania dowoduwysyłki towarów.

 

Klient powinien zwrócić towar niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym powiadomił nas o anulowaniu umowy, na adres:

 

BestMassage International

Im Steingerüst 25

D-76437 Rastatt

Niemcy

 

Termin jest zachowany, jeśli towar został wysyłany przed upływem terminu 14 dni.

Klient ponosi bezpośrednie koszty przesyłki zwracanych towarów.

 

Koniec warunków odstąpienia od umowy

 

Wzór formularza odstąpienia od umowy

Jeśli chcesz anulować zamówienie, prosimy o wypełnienie i wysłanie tego formularza na adres:

BestMassage International

Im Steingerüst 25

D-76437 Rastatt

Niemcy

Tel. 07222/166651

Faks: 07222/166648

E-mail: tao@bestmassage.de

 

Tel. (22) 219 83 70

E-mail: tao@bestmassage.pl

 

Ja/My (*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy zakupu

następujących produktów/usług(*):

___________________________________________________________________

Numer zamówienia: ___________________

Data zamówienia ____ / ____ / ____ / odbioru ____ / ____ / ____ (*)

Imię i nazwisko konsumenta/-ów (*) ______________________________________________

Adres konsumenta/-ów (*): ____________________________________________

Data ____ / ____ / ____

Podpis konsumenta/-ów (*) (tylko jeżeli formularz jest przesłany w wersji papierowej):

__________________________________________________________________________

(*)Niepotrzebne skreślić.

 

9. Ochrona danych

Wszystkie dane związane z zakupem są przez nas archiwizowane. Dane te są traktowane jako poufne i nie będą wykorzystywane do celów promocyjnych, chyba że klient wyraźnie na to zezwala, na przykład poprzez zapisanie się do newslettera. Dane osobowe klienta nie będą udostępnione do wykorzystania przez osoby trzecie. Aby uzyskać więcej informacji prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką Prywatności.

 

10. Pozostałe

Miejsce świadczenia usług i jurysdykcji jest Rastatt, Niemcy. Nieskuteczność jednego z powyższych przepisów nie ma wpływu skuteczność prawną pozostałych przepisów.